τηλεκπαίδευση: τα κλειδιά μιας επιτυχημένης διδασκαλίας

Χωρίς-τίτλο.jpg

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι μια δοκιμασία τόσο για τους διδάσκοντες όσο και για τους διδασκόμενους στην περίπτωση που δεν είναι εξοικειωμένοι… Δείτε τα μυστικά μιας πετυχημένης συνεδρίας!

Ενθαρρύνετε τους μαθητές στο Διαδίκτυο να ορίσουν τους δικούς τους μαθησιακούς στόχους

Οι διαδικτυακοί μαθητές θα πρέπει να αισθάνονται ότι μπορούν να θέτουν μαθησιακούς στόχους που σχετίζονται με αυτούς και τις προσωπικές τους επιδιώξεις. Ενθαρρύνετέ τους να δημιουργήσουν τους δικούς τους μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους στόχους, που τους βοηθούν να παρακολουθούν την πρόοδο τους και να διατηρούν τα κίνητρά τους. Αυτά πρέπει να συνδυάζονται με τους συνολικούς μαθησιακούς στόχους, δηλαδή, τους στόχους και τα αποτελέσματα που χρειάζονται για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της μελέτης τους.

Βοηθήστε τους να βρουν τις ατομικές τους μαθησιακές προτιμήσεις

Πολλοί online εκπαιδευόμενοι δεν επιθυμούν την εμπειρία του eLearning, διότι απλά δεν ικανοποιεί τις μαθησιακές τους ανάγκες ή προτιμήσεις. Οι πληροφορίες τους παρέχονται συχνά με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορούν να απορροφήσουν τις ιδέες ή να συνδεθούν με το αντικείμενο της μελέτης τους. Ως εκ τούτου, είναι πιο πιθανό να εγκαταλείψουν την προσπάθεια ή να διατηρήσουν τις βασικές επιλογές χωρίς να μπορούν να εκμεταλλευτούν όλο το εύρος των δυνατοτήτων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να τους βοηθήσουμε να καθορίσουν τις μαθησιακές τους προτιμήσεις και στη συνέχεια να ακολουθήσουν την προσωπική μαθησιακή πορεία που ταιριάζει στη δική τους ιδιοσυγκρασία. Υιοθετήστε έναν καλό συνδυασμό διαδικτυακών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και πρακτικών, έτσι ώστε όλοι να μπορούν να βρουν αυτό που ψάχνουν, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για εκπαιδευτικά παιχνίδια ή podcast ήχου.

Ενσωματώστε ένα αποτελεσματικό σύστημα υποστήριξης

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι ταυτισμένη με τα εξ αποστάσεως μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης και είναι εκ φύσεως μια μοναχική διαδικασία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί εξ αποστάσεως μαθητές να αισθάνονται απομονωμένοι από τους συνομηλίκους τους ή να νοιώθουν ότι δεν έχουν ένα σύστημα υποστήριξης για να τους βοηθήσει και να τους καθοδηγήσει μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ενσωματώστε εργαλεία υποστήριξης που βασίζονται σε ομότιμους χρήστες, τους επιτρέπουν να μοιράζονται εμπειρίες και που βοηθούν τους μαθητές να δρουν διαδραστικά από απόσταση. Αυτά μπορεί να αφορούν ομάδες κοινωνικών μέσων ενημέρωσης, online συζητήσεις ή ακόμα και προγράμματα που τους δίνουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν πάνω σε έναν κοινό στόχο.

Δημιουργήστε ένα ημερολόγιο τάξης

Οι περισσότεροι μαθητές έχουν ήδη πολλά στο μυαλό τους (και στο πρόγραμμά τους). Πιθανότατα έχουν πολλές εκπαιδευτικές και μαθησιακές υποχρεώσεις και όλα αυτά σε συνδυασμό με την παραμονή στο σπίτι είναι δύσκολα διαχειρίσιμα. Έτσι, δεν μπορούμε να τους ρίξουμε ευθύνες αν κάποιες φορές δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν τόσο καλά όπως θα ανταποκρίνονταν σε μια πραγματική τάξη. Ωστόσο, δεν μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από το μάθημα eLearning εάν δεν συμμετέχουν ενεργά και δεν ακολουθούν τις προθεσμίες. Δημιουργήστε ένα ημερολόγιο που θα περιλαμβάνει όλα τα αξιοσημείωτα συμβάντα, τα deadline, τις προθεσμίες για τις δραστηριότητες και τις ημερομηνίες παράδοσης των εργασιών που πρέπει να θυμούνται οι μαθητές. Μπορείτε επίσης να στείλετε αυτόματες ειδοποιήσεις για να τους υπενθυμίσετε μία ή δύο ημέρες πριν τι έχουν μπροστά τους, καθώς και να τους επιτρέψετε να προσθέσουν τις προσωπικές εργασίες στο δικό τους ημερολόγιο.

Δώστε δραστηριότητες

Ορισμένοι διαδικτυακοί μαθητές μπορεί να δυσκολεύονται με κάποιο θέμα, ενώ άλλοι απλώς θέλουν να αναλάβουν την πρωτοβουλία και να προχωρήσουν πιο γρήγορα. Και στις δύο περιπτώσεις, είναι καλό να τους παράσχετε εξατομικευμένες δραστηριότητες που μπορούν να ολοκληρώσουν μόνοι τους, αν θέλουν να προχωρήσουν λίγο πιο γρήγορα σε σχέση με την υπόλοιπη ομάδα ή αν έχουν μείνει λίγο πίσω σε σχέση με τους υπόλοιπους και πρέπει να επιμείνουν σε κάποιες ενότητες. Στην κατεύθυνση αυτή μια διαδικτυακή βιβλιοθήκη εκπαίδευσης που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και μαθησιακών προτιμήσεων μπορεί  να σας φανεί χρήσιμη. Μπορείτε, επίσης, να τους παρέχετε σημειώσεις των ενοτήτων μέσω mail ή του chat στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης στις οποίες θα μπορούν να ανατρέξουν αν θελήσουν. Για παράδειγμα, αυτό θα μπορούσε να ήταν μια σύντομη επισκόπηση του τι περιλαμβάνεται στο τελευταίο ή στο επόμενο μάθημα. Κάτι τέτοιο δίνει στους εκπαιδευόμενους την ευκαιρία να ξεκινήσουν από νωρίς την προετοιμασία για το μάθημα eLearning και να αναπτύξουν τις σχετικές δεξιότητες που απαιτούνται.

Προσφέρετε άφθονες ευκαιρίες για προβληματισμό

Ο αυτοπροβληματισμός επιτρέπει στους διαδικτυακούς μαθητές να αξιολογήσουν τις δικές τους συνήθειες μελέτης και τα αδύναμα σημεία τους. Ωστόσο, συχνά δεν αξιολογούν την απόδοσή τους χωρίς να τους ζητείται. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η βασική ανθρώπινη φύση υπαγορεύει να μην παραδεχόμαστε συνήθως τις δικές μας ελλείψεις. Πάντως, μπορείτε να συμπεριλάβετε δραστηριότητες eLearning που διευκολύνουν τον αυτοπροβληματισμό, ώστε να μπορούν να αναλύσουν την πρόοδο τους και την απόδοση τους. Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε «προσομοιώσεις» που τους επιτρέπουν να εντοπίζουν συμπεριφορές ή διαδικασίες λήψης αποφάσεων που εμποδίζουν την πρόοδό τους.

Προσκαλέστε τους να Δημιουργήσουν προσωπικές δεσμεύσεις

Μην το καταστήσετε υποχρεωτικό, αλλά όποτε μπορείτε καλείτε τους εκπαιδευόμενους σε απευθείας σύνδεση να αναπτύξουν προσωπικές δεσμεύσεις, ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερη υπευθυνότητα. Ενθαρρύνετε τους να συμπεριλάβουν σε αυτές τους μαθησιακούς τους στόχους, το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουν για να επιτύχουν τους στόχους τους. Μπορείτε, επίσης, να το συνδυάσετε με ένα πρόγραμμα καθοδήγησης. Οι διαδικτυακοί εκπαιδευόμενοι μπορούν να συναντηθούν μία φορά το μήνα μέσω τηλεδιάσκεψης για να ελέγξουν, αν ανταποκρίθηκαν στις δεσμεύσεις τους και να δουν την απόδοσή τους. Στη συνέχεια, προτείνετε τις απαραίτητες αλλαγές που πρέπει να υιοθετήσουν και δώστε ανατροφοδότηση.

Διοργανώστε ζωντανα eLearning events για να διατηρήσετε τους μαθητές on line

Η διεξαγωγή τακτικών ζωντανών συνδέσεων eLearning υπό την μορφή επιπρόσθετων εκπαιδευτικών events σας επιτρέπει να ενημερώνετε τους εκπαιδευόμενους σε απευθείας σύνδεση σχετικά με τα μαθήματα eLearning και να αλληλεπιδράσετε άμεσα μαζί τους. Μπορείτε ακόμη να σχεδιάσετε webinars που εστιάζουν σε συγκεκριμένα θέματα, που θα τα παρέχεται ως συμπληρωματικό πόρο μάθησης. Αυτό γεφυρώνει την απόσταση και διαλύει τα γεωγραφικά εμπόδια που μπορεί να εμποδίσουν τους διαδικτυακούς μαθητές να ασχοληθούν πλήρως με το μάθημα eLearning. Οι διαδικτυακοί μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν ζωντανά events που σχετίζονται με τους μαθησιακούς τους στόχους ή τις απαιτήσεις του μαθήματος.

Share this post

PinIt
submit to reddit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top